NEW LYRICS

天地无霜
Tiān Dì Wú Shuāng
Shàng Guān Zhǐ Ruò
不染
Bù Rǎn
Máo Bù Yì
凉凉
Liáng Liáng
Yáng Zōng Wěi
三生三世
Sān Shēng Sān Shì
Zhāng Jié
一个人的寂寞两个人的错
Yī Gè Rén De Jì Mò Liǎng Gè Rén De Cuò
Hè Yī Háng
一拜天地
Yī Bài Tiān Dì
Mù Hán

Wèn
Táng Gǔ

Gě Dōng Qí
大鱼
Dà Yú
Zhōu Shēn
不忘
Bù Wàng
Qí Ēn
预谋
Yù Móu
Xǔ Jiā Huì
来自天堂的魔鬼
Lái Zì Tiān Táng De Mó Guǐ
G.E.M.Dèng Zǐ Qí
知否知否
Zhī Fǒu Zhī Fǒu
Zhào Lì Yǐng
桃花诺
Táo Huā Nuò
G.E.M.Dèng Zǐ Qí
赤子
Chì Zǐ
Zàn Wú
孤城
Gū Chéng
Lín Chuān
意难平
Yì Nán Píng
Yín Lín
好男人都死哪儿去了
Hǎo Nán Rén Dōu Sǐ Nǎ Ér Qù Le
Yào Bù Yào Mǎi Cài
你是我的世界
Nǐ Shì Wǒ De Shì Jiè
Ōu Yáng Mò Zé
红豆生南国
Hóng Dòu Shēng Nán Guó
Tóng Lì
飞云之下
Fēi Yún Zhī Xià
Zhāng Shān Shān
不仅仅是喜欢
Bù Jǐn Jǐn Shì Xǐ Huān
Sūn Yǔ Sài
答案
Dá Àn
Yáng Kūn
讲真的
Jiǎng Zhēn De
Zēng Xī
生僻字
Shēng Pì Zì
Liú Zhì Jiā
>> Play all <<

TOP PLAY

旧梦一场
Jiù Mèng Yī Chǎng
Ā Yōu Yōu
怎么做怎么过怎么活
Zěn Me Zuò Zěn Me Guò Zěn Me Huó
Huáng Jìng Měi
明月天涯
Míng Yuè Tiān Yá
Xiāo Yì Qíng Alex
迎着风
Yíng Zhe Fēng
Lán Bō
下不了决心
Xià Bù Le Jué Xīn
Tiān Xiē Dān
微微
Wēi Wēi
Fù Rú Qiáo
可不可以
Kě Bù Kě Yǐ
Zhāng Zǐ Háo
我爱你不问归期
Wǒ Ài Nǐ Bù Wèn Guī Qī
Bái Xiǎo Bái
火红的萨日朗
Huǒ Hóng De Sà Rì Lǎng
Yào bù yāo mǎi cài
天空之外
Tiān Kōng Zhī Wài
Wú Dài Lín
兰溪之歌
Lán Xī Zhī Gē
Zàn Wú
渡我不渡她
Dù Wǒ Bù Dù Tā
Gū Dú Shī Rén
野狼Disco
Yě Láng Disco
Bǎo Shí Gem
听妈妈的话
Tīng Mā Mā De Huà
Huá Chén Yǔ
没有你陪伴真的好孤单
Méi Yǒu Nǐ Péi Bàn Zhēn De Hǎo Gū Dān
Mèng Rán
预谋
Yù Móu
Xǔ Jiā Huì
无敌小可爱
Wú Dí Xiǎo Kě Ài
Zuǒ Mèng Yuán
那女孩对我说
Nà Nǚ Hái Duì Wǒ Shuō
Gé Bì Lǎo Fán
如果没有你
Rú Guǒ Méi Yǒu Nǐ
Mò Wén Wèi
只是太爱你
Zhī Shì Tài Ài Nǐ
Zhāng Jìng Xuān
Học tiếng Trung Online

RANDOM SONGS

爱一点
Ài Yī Diǎn
Yáo Zhì Xīn
再见只是陌生人
Zài Jiàn Zhī Shì Mò Shēng Rén
Zhuāng Xīn Yán
兰溪之歌
Lán Xī Zhī Gē
Zàn Wú
我热情如火,你冰冻成河
Wǒ Rè Qíng Rú Huǒ, Nǐ Bīng Dòng Chéng Hé
Huáng Jìng Měi
你一定要幸福
Nǐ Yī Dìng Yào Xìng Fú
Wú Dài Lín
触摸的气息
Chù Mō De Qì Xī
Zàn Wú
卜卦
Bo Guà
Shěn Màn
后来遇见他
Hòu Lái Yù Jiàn Tā
Hú 66
为你而战
Wéi Nǐ Ér Zhàn
Zhāng Jié
辞九门回忆
Cí Jiǔ Mén Huí Yì
Děng Shí Me Jūn
一千零一次我爱你
Yī Qiān Líng Yī Cì Wǒ Ài Nǐ
Lǐ Hào Rán
你是我的世界
Nǐ Shì Wǒ De Shì Jiè
Ōu Yáng Mò Zé
星星失眠
Xīng Xīng Shī Mián
Hā Lì Halleeee
当真
Dāng Zhēn
Jiǎng Jiǎng
万有引力
Wàn Yǒu Yǐn Lì
Wāng Sū Lóng
冬眠
Dōng Mián
Sī Nán
一生回味一面
Yī Shēng Huí Wèi Yī Miàn
Dj Xiǎo Yú Ér
引力
Yǐn Lì
Wú Dài Lín

Guī
Rèn Rán
像鱼
Xiàng Yú
Wáng Èr Làng
爱情总在幻灭时最美
Ài Qíng Zǒng Zài Huàn Miè Shí Zuì Měi
Zhuó Yī Tíng
我爱你不问归期
Wǒ Ài Nǐ Bù Wèn Guī Qī
Bái Xiǎo Bái
送我一杯忘情酒
Sòng Wǒ Yī Bēi Wàng Qíng Jiǔ
Zhào Zhēn

Gě Dōng Qí
不染
Bù Rǎn
Máo Bù Yì