NEW LYRICS

下不了决心
Xià Bù Le Jué Xīn
Tiān Xiē Dān
心上人呀
Xīn Shàng Rén Ya
Ā Yōu Yōu
兰溪之歌
Lán Xī Zhī Gē
Zàn Wú
愿得一心人
Yuàn De Yī Xīn Rén
Zhōu Shēn
终于等到你
Zhōng Yú Děng Dào Nǐ
Zhāng Liàng Yǐng
有何不可
Yǒu Hé Bù Kě
Xǔ Sōng
万有引力
Wàn Yǒu Yǐn Lì
Wāng Sū Lóng
迎着风
Yíng Zhe Fēng
Lán Bō
虚拟
Xū Nǐ
Wáng Èr Làng
流离
Liú Lí
Zàn Wú

Guī
Rèn Rán
卜卦
Bo Guà
Shěn Màn
思念是一首歌
Sī Niàn Shì Yī Shǒu Gē
Wáng Kě
上山采茶
Shàng Shān Cǎi Chá
Sān Tǒng Qī Tiáo
我一点都不想你
Wǒ Yī Diǎn Dōu Bù Xiǎng Nǐ
Bigyear
渡我不渡她
Dù Wǒ Bù Dù Tā
Gū Dú Shī Rén
萤火
Yíng Huǒ
G.E.M.Dèng Zǐ Qí
萤火
Yíng Huǒ (Karaoke)
Tfboys
不完美小孩
Bù Wán Měi Xiǎo Hái
Zhāng Yǔ Xuān
十七岁
Shí Qī Suì
Wáng Yuán
心引力
Xīn Yǐn Lì
Yú Gǔ Mèi
第一次告白
Dì Yī Cì Gào Bái
Tfboys
她来听我的演唱会
Tā Lái Tīng Wǒ De Yǎn Chàng Huì
Tfboys
爱一点
Ài Yī Diǎn
Yáo Zhì Xīn
明月天涯
Míng Yuè Tiān Yá
Xiāo Yì Qíng Alex
>> Play all <<

TOP PLAY

旧梦一场
Jiù Mèng Yī Chǎng
Ā Yōu Yōu
怎么做怎么过怎么活
Zěn Me Zuò Zěn Me Guò Zěn Me Huó
Huáng Jìng Měi
明月天涯
Míng Yuè Tiān Yá
Xiāo Yì Qíng Alex
我爱你不问归期
Wǒ Ài Nǐ Bù Wèn Guī Qī
Bái Xiǎo Bái
微微
Wēi Wēi
Fù Rú Qiáo
下不了决心
Xià Bù Le Jué Xīn
Tiān Xiē Dān
迎着风
Yíng Zhe Fēng
Lán Bō
火红的萨日朗
Huǒ Hóng De Sà Rì Lǎng
Yào bù yāo mǎi cài
野狼Disco
Yě Láng Disco
Bǎo Shí Gem
没有你陪伴真的好孤单
Méi Yǒu Nǐ Péi Bàn Zhēn De Hǎo Gū Dān
Mèng Rán
可不可以
Kě Bù Kě Yǐ
Zhāng Zǐ Háo
多情种
Duō Qíng Zhǒng
Hú Yáng Lín
点歌的人
Diǎn Gē De Rén
Hǎi Lái Ā Mù
渡我不渡她
Dù Wǒ Bù Dù Tā
Gū Dú Shī Rén
那女孩对我说
Nà Nǚ Hái Duì Wǒ Shuō
Gé Bì Lǎo Fán
你一定要幸福
Nǐ Yī Dìng Yào Xìng Fú
Wú Dài Lín

Gě Dōng Qí
无敌小可爱
Wú Dí Xiǎo Kě Ài
Zuǒ Mèng Yuán
无人之岛
Wú Rén Zhī Dǎo
Rèn Rán
后来遇见他
Hòu Lái Yù Jiàn Tā
Hú 66
Học tiếng Trung Online

RANDOM SONGS

国王与乞丐
Guó Wáng Yǔ Qǐ Gài
Huá Chén Yǔ
嚣张
Xiāo Zhāng
En
少年
Shǎo Nián
Mèng Rán
悬溺
Xuán Nì
Gě Dōng Qí
三生三世
Sān Shēng Sān Shì
Zhāng Jié

Guī
Rèn Rán
无羁
Wú Jī
Chén Zhuó Xuán
青花瓷
Qīng Huā Cí
Mèng Shēng
夏天的风
Xià Tiān De Fēng
Lán Xīn Yǔ
星星失眠
Xīng Xīng Shī Mián
Hā Lì Halleeee
抽身
Chōu Shēn
Wú Dài Lín
沉香流年
Chén Xiāng Liú Nián
Léi Jiā
萤火
Yíng Huǒ
G.E.M.Dèng Zǐ Qí
大鱼
Dà Yú
Zhōu Shēn
时间的过客
Shí Jiān De Guò Kè
Míng Jué
上山采茶
Shàng Shān Cǎi Chá
Sān Tǒng Qī Tiáo
我爱你不问归期
Wǒ Ài Nǐ Bù Wèn Guī Qī
Bái Xiǎo Bái
如果没有你
Rú Guǒ Méi Yǒu Nǐ
Mò Wén Wèi
爱一点
Ài Yī Diǎn
Yáo Zhì Xīn
讲真的
Jiǎng Zhēn De
Zēng Xī
让全世界知道我爱你
Ràng Quán Shì Jiè Zhī Dào Wǒ Ài Nǐ
Hè Jìng Xuān
万有引力
Wàn Yǒu Yǐn Lì
Wāng Sū Lóng
听妈妈的话
Tīng Mā Mā De Huà
Huá Chén Yǔ
你是我的世界
Nǐ Shì Wǒ De Shì Jiè
Ōu Yáng Mò Zé
源来是我
Yuán Lái Shì Wǒ
Wáng Xiǎo Yuán